رنگ

یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم - زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.

فرش افشاربیجار مانند مردم منطقه قدمتی طولانی دارد وروزهای پرفرازونشیب بسیار گذرانده است. زمانی دراوج وشکوفایی وگاه دراسارت تحجرورکود بوده است وباگذرازاین روزها خط سیر تکامل خودرا طی کرده است.رنگ آمیزی قالیها هم باگذشت زمان تغییراتی کرده است.

فرشهای بیجار بیشتردرزمینه لاکی- سورمه ای وسفید وندرتا آبی- طلایی- سبز- خاکی ورنگهای دیگر بافته می شود وعلاوه بررنگهای فوق ازرنگهای فیروزه ای- زرد- صورتی- آجری- شتری وغیره درگلهای داخل زمینه استفاده می شود.

تعداد رنگهای بکار رفته معمولا کمتراز 20 رنگ وبه ندرت بیشتر از آن است.

 

 

 

بازدید: 3044
تماس مستقیم
تلفن : 021-55800366
فکس : 021-55632717
موبایل : 09121498146
ایمیل : Faridianbrothers@yahoo.com
نظرسنجی
نظر شما درباره وب سایت جدید شرکت چیست؟فرش بیجار
IMG_0039
IMG_0020
IMG_0002
IMG_0041
IMG_0022
IMG_0042
مشخصات فرش بیجار

  • درزمانهای خیلی دور بافنده افشاری طرح قالی را بااستعداد وذهنیت خود همزمان با بافت قالی خلق می کرد. گاه حوادثی تلخ وشیرین درطول مدت بافت فرش اتفاق می افتاد وسبب می شد طرح ورنگ آمیزی ابتدا وانتهای فرش تفاوتی فاحش داشته باشد.  • بیجار فرشی است با تراکم بالا وپرز فشرده و نسبتا بلند که در زمره فرشهای روستایی باف ایران بشمارمیرود.گره فرشهای بیجار ترکی وخواب گره رو به پایین وسمت راست فرش است ودرشهرها وروستاهای مختلف منطقه به صورت لول – نیم لول وتخت بافته می شود.  • درایام قدیم بیشترمصالح فرشبافی درمحل تهیه می شده وافرادزیادی اززنان ومردان روستایی وشهری منطقه به تهیه وتولید مصالح فرشبافی اشتغال داشته اند.  • یکی از مشخصه های فرش افشار بیجار رنگهای گرم - زنده وشاد آن است.تضاد دررنگهای بکاررفته را بافنده افشاری ازفرهنگ وطبیعت محل زندگی خود الهام گرفته است. رنگبندی فرشهای بیجار قدیمی با رنگ لباسهای الوان  محلی وطبیعت رنگارنگ آذربایجان وکردستان همخوانی دارد.